Mobirise

Krótko O MNIE

Urodziłem się w Piekarach Śląskich, mieszkam na Osiedlu Wieczorka. Jestem absolwentem piekarskiego Zespołu Szkół nr 1 – kierunku technik informatyk. Przez 6 kadencji byłem radnym Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie. Bliska jest mi idea wolontariatu, dlatego chętnie angażuję się w organizacje i wsparcie wielu wydarzeń. Od 2018 roku jestem radnym Rady Miasta Piekary Śląskie

OSTATNIE WNIOSKI

Mobirise

Obywatelski Klub Radnych

Obywatelski Klub Radnych Rady Miasta Piekary Śląskie – został powołany na spotkaniu założycielskim 8 grudnia 2014 roku. W kadencji 2014-2018 tworzyli go radni wybrani w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku z Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Turzańskiego i Sławy Umińskiej-Duraj. W kadencji 2018-2023 w skład Obywatelskiego Klubu Radnych wchodzą radni wybrani 21 października 2018 roku z KWW Sławy Umińskiej-Duraj.

Radni OKR pozostają do Państwa dyspozycji pod publicznie podawanymi numerami telefonów i adresami mailowymi, które znajdują się również w Biuletynie Informacji Publicznej. Kontakt z radnymi można również uzyskać poprzez Biuro Rady Miasta Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Spotykamy się z Państwem również na dyżurach radnych.