Mobirise

Daniel PLISZKA

Urodziłem się w Piekarach Śląskich i mieszkam na Osiedlu Wieczorka. Jestem absolwentem piekarskiego Zespołu Szkół nr 1 - kierunku technik informatyk, a obecnie studentem Politechniki Śląskiej na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki w Gliwicach. Przez 6 kolejnych kadencji byłem radnym Młodzieżowej Rady Miasta w której piastowałem takie stanowiska jak sekretarz, wiceprzewodniczący i przewodniczący. Przez cały dotychczasowy okres edukacji zaangażowany byłem w życie samorządu szkolnego. Jako jeden z dwunastu osób z województwa śląskiego zakwalifikowałem się do projektu „Letniej Szkoły Liderów”.

Bliska jest mi idea wolontariatu i dlatego chętnie angażuję się w organizację i wsparcie wielu wydarzeń: Nocnego Półmaratonu, Tour de Pologne czy też Dni Piekar oraz takich imprez jak np. Rap Time (festiwal muzyki rapowej), Zmalujmy to razem, Przegląd Amatorskich Twórczości Muzycznych SPI nie ŚPI, Biegaj razem z nami, Turniej Siatkówki dla młodzieży, akcji UMWETU: Wywieś flagę w oknie, układanie żywej flagi. Współpracuję z uczniowskim klubem mażoretek Azaria. W tym roku byłem członkiem miejskiego zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego. Współpracowałem z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Śląskiego przy organizacji imprez społecznych dla mieszkańców śląska – Świąteczne Spotkanie dla dzieci, Wojewódzki Dzień dziecka w Parku Śląskim. Wspieram promocję piekarskich szkół zachęcając młodzież do wyboru nauki w naszym mieście. Decyzja o kandydowaniu to naturalna konsekwencja dotychczasowego zaangażowania, zainteresowań i rozmów z mieszkańcami. Obecenie jesteśmy po wyborach i już wiem, że udało mi się otrzymać mandat Radnego Rady Miasta Piekary Śląskie. Serdecznie dziękuję Państwu za zaufanie dla mojej osoby.

Mobirise

Obywatelski Klub Radnych

Obywatelski Klub Radnych Rady Miasta Piekary Śląskie – został powołany na spotkaniu założycielskim 8 grudnia 2014 roku. W kadencji 2014-2018 tworzyli go radni wybrani w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku z Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Turzańskiego i Sławy Umińskiej-Duraj. W kadencji 2018-2023 w skład Obywatelskiego Klubu Radnych wchodzą radni wybrani 21 października 2018 roku z KWW Sławy Umińskiej-Duraj.

Radni OKR pozostają do Państwa dyspozycji pod publicznie podawanymi numerami telefonów i adresami mailowymi, które znajdują się również w Biuletynie Informacji Publicznej. Kontakt z radnymi można również uzyskać poprzez Biuro Rady Miasta Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Spotykamy się z Państwem również na dyżurach radnych.