Mobirise

OBYWATELSKI KLUB RADNYCH

Organ Rady Miasta Piekary Śląskie – został powołany na spotkaniu założycielskim w dniu 8.12.2014.

W jego skład weszli radni wybrani w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 z Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Turzańskiego i Sławy Umińskiej-Duraj. 

Przewodniczącym Obywatelskiego Klubu Radnych jest Łukasz Ściebiorowski.

Obecnie 7 radnych OKR

Obecnie tworzą go: Natalia Ciupińska-Szoska, Maciej Czempiel, Grzegorz Gowarzewski, Stanisław Plajzner, Łukasz Ściebiorowski, Helena Warczok, Andrzej Wymysło.Daniel Pliszka © Copyright 2018