Mobirise

DANIEL PLISZKA

Urodziłem się w Piekarach Śląskich i mieszkam na Osiedlu Wieczorka. Jestem absolwentem piekarskiego Zespołu Szkół nr 1 - kierunku technik informatyk, a obecnie studentem Politechniki Śląskiej na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki w Gliwicach. Przez 6 kolejnych kadencji byłem radnym Młodzieżowej Rady Miasta w której piastowałem takie stanowiska jak sekretarz, wiceprzewodniczący i przewodniczący. Przez cały dotychczasowy okres edukacji zaangażowany byłem w życie samorządu szkolnego. Jako jeden z dwunastu osób z województwa śląskiego zakwalifikowałem się do projektu „Letniej Szkoły Liderów”.

Bliska jest mi idea wolontariatu i dlatego chętnie angażuję się w organizację i wsparcie wielu wydarzeń: Nocnego Półmaratonu, Tour de Pologne czy też Dni Piekar oraz takich imprez jak np. Rap Time (festiwal muzyki rapowej), Zmalujmy to razem, Przegląd Amatorskich Twórczości Muzycznych SPI nie ŚPI, Biegaj razem z nami, Turniej Siatkówki dla młodzieży, akcji UMWETU: Wywieś flagę w oknie, układanie żywej flagi. Współpracuję z uczniowskim klubem mażoretek Azaria. W tym roku byłem członkiem miejskiego zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego. Współpracowałem z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Śląskiego przy organizacji imprez społecznych dla mieszkańców śląska – Świąteczne Spotkanie dla dzieci, Wojewódzki Dzień dziecka w Parku Śląskim. Wspieram promocję piekarskich szkół zachęcając młodzież do wyboru nauki w naszym mieście. Decyzja o kandydowaniu to naturalna konsekwencja dotychczasowego zaangażowania, zainteresowań i rozmów z mieszkańcami. Obecenie jesteśmy po wyborach i już wiem, że udało mi się otrzymać mandat Radnego Rady Miasta Piekary Śląskie. Serdecznie dziękuję Państwu za zaufanie dla mojej osoby.

PRIORYTETY DLA MIASTA I OKRĘGU:

  • Dokończenie remontu Szpitala Miejskiego i otwarcie oddziału dziecięcego
  • Dokończenie rewitalizacji Osiedla Wieczorka i wykup zasobów mieszkaniowych Arrady
  • Budowa basenu krytego wraz z halą sportową
  • Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego,
  • Dalszy rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej, szkół oraz infrastruktury drogowej
  • Zagospodarowanie i rekultywacja terenów zielonych pomiędzy nowym a starym osiedlem
  • Utworzenie ścieżek rowerowych

Daniel Pliszka © Copyright 2018